Fark mı?Zenginlik mi?


Kurum Kültürü ve Okul Liderliği komisyonu raporunun 33. Maddesinde İstiklal Marşı bir zoraki, bir dayatma… Birleştirici değil ayrıştırıcıymış….

Mehmet Akif ERSOY ruhun şad olsun… Bizi affet bir zamanlar kuzu kuzu yetiştirilenler şimdi büyüdü koyun oldu… Bizi affet…

Kurum Kültürü ve Okul Liderliği komisyonu raporunun 33. Maddesi: “Törenler ve toplantılar, paylaşma, bütünleşme, denetim ve kontrol mekanizmaları olup okul yönetimi tarafından, kültürü etkileme, değiştirme ve yeni değerlerin paylaşılması amacıyla rutin ve zoraki katılıma dayalı etkinlikler olmaktan çıkarılıp yoğun olarak ortak duygu ve değerlerin paylaşımını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

Türk Eğitim Sen, 9 Kasım 2010’da Şura Genel Sekreterliğine yazdığı mektupta şu tespiti yapmaktadır:“Son derece ustaca kaleme alınmış ve gerçek niyeti bir okuyuşta anlamanın zor olduğu bu madde Eğitim ortamları, Kurum  kültürü ve okul liderliği  komisyonu tarafından Şura gündemine getirilmiş ve Şurada hiç tartışılmadan geçirilmiştir. Andımızın kaldırılması ile ilgili önerge şura üyeleri tarafından Türk Eğitim sen’in uyarıları ile reddedilirken, bu maddenin el altından geçirilmesi son derece düşündürücü olmuştur.”

Yorum sizin…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s